تماس با مُدی سِت

هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل پاسخگوی شما می باشیم

ساعت کاری 9:00 الی 21:00 هر روز

روزهای تعطیل 11:00 الی 21:00

شماره تماس و فکس : 32191479 011

آدرس : مازندران - بابل - اکبرین -نبش دانش 12


تماس با ما

با نظرات و پیشنهادات شما ، ما می توانیم پوشش بهتری در سرویس دهی مان انجام دهیم